Značenje i simbolika cveta belog lotosa

Značenje, simbolika i kulturni značaj cvetova belog lotosa
U ovom vodiču ćemo vas provesti kroz sve što treba da znate o značenju i simbolici cvetova belog lotosa. Lepota belog lotosovog cveta prevazilazi njegovu estetiku i mnoge kulture i religije ga smatraju svetim.


Drevna istorija cvetova belog lotosa

Možda su najraniji prikazi lotosovog cveta pronađeni na zidovima pećine u obliku hijeroglifa. Stari Egipćani su biljku lotosa povezivali sa transformacijom, posebno sa smrću, ponovnim rođenjem i zagrobnim životom. Civilizacija je takođe videla odnos između lotosa i Ra, boga sunca, i samog izlazećeg sunca.

Cvetovi lotosa pokazuju mnogo različitih boja, a beli lotosov cvet je izvor posebne intrige. Dok su latice bele i čiste, koreni biljke, za razliku od njih, duboko su usađeni u mutnu vodu. Predstavlja značajan kontrast između svetla i tame, čistog i prljavog.

Bela boja se često povezuje sa čistoćom i novinom. U psihologiji, to je boja povezana sa novim početkom ili očekivanjem nečeg novog u životu. Mnogi veruju da ono u suštini predstavlja simboličko prazno platno da radite šta god želite: dozvolite svojim kreativnim sokovima da teku ili postanu sve što vam srce poželi.

Što se tiče cveta belog lotosa, u mnogim religijama je hvaljen kao simboličan na različite načine. Najvažnije je da igra važnu ulogu u budizmu, hinduizmu, pa čak i u hrišćanstvu.

Duhovno značenje cvetova belog lotosa

Cvetovi belog lotosa su jedna od najpopularnijih boja. Oni označavaju mnoge stvari, uključujući lepotu, milost, čistotu uma, bogatstvo, znanje, plodnost i veru. Njihova svetska popularnost i relevantnost doneli su im naziv „Materica sveta“.

Značenje cveta belog lotosa u budizmu
Baš kao i sama bela boja, beli lotosov cvet ima određena duhovna značenja za različite religije.

U budizmu, beli lotosov cvet simbolizuje čistoću uma, tela i duha. Međutim, prema budističkim učenjima, neophodno je da ljudi dožive patnju pre nego što na kraju dostignu prosvetljenje. Budisti veruju da je patnja normalan deo ljudskog bića i da se prosvetljenje i sreća ne mogu postići bez nje.

Budisti takođe veruju da cvet belog lotosa ima vezu sa svesnošću i duhovnim savršenstvom.

Često se prikazuje da Buda sedi na potpuno rascvetanom belom cvetu lotosa u položaju lotosa. Veruje se da to predstavlja da čovekova duhovna svest i srce još nisu otvoreni dok ne dođu do prosvetljenja iznutra prema spolja kroz učenja.

Budisti takođe veruju da cvet belog lotosa mora imati osam latica da bi našao bilo kakav značaj u cvetu i onome što predstavlja. Za cvet belog lotosa sa osam latica se kaže da predstavlja plemeniti osmostruki put dobrog zakona.

Značenje cveta belog lotosa u hinduizmu
Cvet belog lotosa ima slična značenja u hinduizmu, gde predstavlja nečiju sposobnost da proširi svoju svest kako bi njihova duša mogla u potpunosti da evoluira.

Često, hinduistička umetnička dela prikazuju boginje kao što su Lakšmi, Sarasvati i Višnu kako sede ili stoje na cvetu lotosa. Ponekad umetnost može čak prikazati cvet koji raste iz Višnuovog pupka. Sarasvati se obično prikazuje kako nosi beli sari i okružena belim labudovima sa obe njene strane.

Indusi takođe povezuju cvet belog lotosa sa lepotom i stanjem nedostižnosti.

Značenje cveta belog lotosa u hrišćanstvu
U hrišćanstvu, beli lotosov cvet simbolizuje ponovno rođenje Hrista i njegovo putovanje na nebo. Lotos deli sličnosti sa belim ljiljanom u hrišćanstvu. Oba predstavljaju čistotu i ponovno rođenje. Devica Marija se često poredi sa ovim osobinama i onim što predstavlja cvet belog lotosa.

Koja su druga značenja cveta belog lotosa?
Bela je jedna od najpopularnijih boja za cvetove lotosa. Beli lotos se često naziva „materom sveta“ i nosi druga značenja osim onih koja se nalaze u religijama. Plodnost, znanje, lepota, milost, bogatstvo i vera su među tim značenjima.

U Kini se veruje da cvet belog lotosa i cela biljka lotosa imaju lekovita svojstva.

Egipćani veruju da cvet predstavlja čistoću, lepotu, plodnost, nevinost i stvaranje. Lotosov cvet je duboko svet u starom Egiptu.

Stari Grci su verovali da beli lotosov cvet znači nevinost i skromnost. Nedavno je bio predstavnik grupe poznate kao Lotus Eaters.

Upakovati

Lepota cveta belog lotosa prevazilazi njegovu estetiku, noseći duboko simbolično značenje u religijama i kulturama širom sveta. Ovaj sveti beli lotosov cvet služi kao pijedestal za božanske figure u religioznoj umetnosti i predstavlja duhovno buđenje, čistotu i vernost.