anriAnri Matis (fr. Henri Matisse), je bio francuski slikar, grafičar, vajar i dekorater. Rođen je 31. decembra 1869. u Le Šato Kambrezisu, a umro je 3. novembra 1954. u Nici. Napustio je pravnu karijeru i sa 22 godine došao u Pariz da bi učio slikarstvo u ateljeu Gustava Moroa u čijoj se radionici okupila gotovo većina tadašnjih mladih slikara koji su posje činili pokret fovizma.

Uz Matisa, bili su tu Deren, Vlamenk, Brak, Difi i mnogi drugi. Taj naraštaj sledio je pre svega instinkt. Od impresionističkog luminizma putovalo se u područje čistog kolorita.

Nastup mladih slikara izazvao je njegodovanje i šire publike i kritičara. Dočekivali su ih s porugom kao što su bili dočekivani svi novatori francuske umetnosti. Na jesenskom salonu na kojem su izlagali 1905. kritičar Luj Vosel primećujući i jednu donatelovsku skulpturu sred divljih kolorističkih slika, uzviknuo je: “Donatelo sred divljih zveri”. U salonu nezavisnih to ime se zadržalo.

 

Riječ fovs odnosila se posebno na sjajnu proizvoljnu boju i na izravni rad kičice čime su Matis i njegovi prijatelji eksperimentisali. Fovizam je kao pokret trajao samo nekoliko godina. Nakon toga članovi su skupa počeli slediti i druge pravce. Najvažnija Matisova slika tog razdoblja je kompozicija “Ples”. Već u tom delu dolaze do izražaja bitna svojstva Matisova opusa, plošni tretman, zatvorene obojene površine bez tonskih prelaza te izrazit smisao za pokret i krivulju što se postepeno preobražava u arabesku.

U intimnom enterijeru likovi su prikazani sa vazama i cvetnim aranžmanima te bogatom tapiserijom koja ih uokviruje a za koje je Matis inspiraciju našao na putovanjima u Maroko kao i u egzotičnim krajolicima oko Tangera. Svjetski ugled Matis stiče u Njemačkoj i Americi, a osobito u Rusiji. U kasnijim delima sve se više usredsređuje na mrtve prirode, aranžirano cveće i voće…

Majstora su povremeno privlačili radovi u plastici, litografiji i keramici. Matis je nastavio tradiciju velikog francuskog slikarstva u novoj, savremenijoj varijanti. I francuska slikarska omladina i stranci koji su hrlili u Pariz, u tu slikarsku Meku, bili su oduševljeni njegovim mislima. Uticaj Matisova slikarstva na Evropu i svetsko slikarstvo bio je već tih godina veliki, a tako je ostalo i do danas.