ArumArum je latinsko ime, vodi poreklo od grčke reči aron, kako su se neke vrste zvale. Rod arum obuhvata 12 vrsta koje su rasprostranjene u južnoj i srednjoj Evropi. Kod nas je poznat Arum moculatum. Biljka ima krtolu spolja mrke boje, a iznutra bele boje. Listovi na dugačkim drškama su kopljastog oblika I razvijaju se u proleće do 40 cm visine. Cvetovi su jednopolni sakupljeni u cvast u obliku klipa, iz čije se osnove razvija jedan priperak, spatha, koji u obliku fišeka obuhvata cvast. Priperak je bele, žute ili crvenkaste boje. Cveta u maju. Plodovi su jarko crvene bobice. Značajna je za uređivanje većih parkova kao prateća vrsta. Koristi se i u medicini.