Širokolisni rogoz poznat kao tifa je kosmopolitska biljka-srećemo je širom naše planete. Visoka je 150-250 cm, puzećeg korenovog stabla, uspravne stabljike. Listovi tife su i dugački i široki, a svast u obliku valjkastog kočanja tamnosmeđe je boje. Izvanredan je dekor u prirodnim baštama, na površinama blizu vode i u plićacima, kao i na travnjacima koje voda povremeno prekriva vodom. Vrlo uporno se širi i zbog toga je preporučljivo da se sadi u većim grupama. Čak i ako je ne razmnožavamo, tifa se prirodno i spontano pojavljuje na obali bilo koje vodene površine koja je s vremena na vreme vodoplavna. Raste u zatvorenoj, gustoj zajednici i zbog toga nije naročito podesna za kombinovanje sa drugim močvarnim ili vodenim trajnicama.

 

Položaj: Učestalo je nalazimo na sunčanim i vlažnim staništima.

Voda: Veoma je pogodna za močvarne površine dubine 10-30 cm.

Tlo: Iskustvo pokazuje da tifi odgovara bilo koja baštenska zemlja.

Temperatura: Nije zahtevna biljka

Period cvetanja: Juli, avgust, septembar.