sitaOsnovna vrsta zebraste site raste na teritoriji Evrope i Azije. Biljka je visoka 80-100 cm, rizom joj je razgranat. Uspravne stabljike, koje su bez listova, prošarane su belim poprečnim prugama, a na vrhu stabljika otvaraju se smeđe neupadljive cvasti. Specifičan izgled ovoj biljci daju “zebraste” stabljike. Ona se dobro može kombinovati sa drugim isto tako interesantnim biljkama koje vole vodu, možda sa vrstama trajnica čiji su listovi takvog oblika da su u oštrom kontrastu sa njenim uspravnim krutim stabljikama; to mogu da budu strelica ili vodena orhideja, ili perunika i rogoz, koji su po svom travastom habitusu slični zebrastoj siti.

 

Položaj: Sunčano mesto
 
Voda: Močvarna je biljka, odgovara joj voda dubine 5-20 cm.
 
Tlo: Nije probirač u pogledu tla.
 
Temperatura: Sadimo je tamo gde vladaju prosečni mikroklimatski uslovi.
 
Period cvetanja: Juni, juli, avgust.