Ova ukrštena kamenika visoka je 10-20 cm, zimzelena je, listova skupljenih u rozetu. Raste rastresito jastučasto, listovi su joj napukli, obrnuto jajastog oblika. Boja cvetova, koji su skupljeni u grozdastu cvast, zavisi od vrste. Boje se kreću od svetlo roza do tamnoružičaste, pojedine vrste imaju svetle pruge po svojim laticama. Bez izuzetka svaka vrsta i svaka boja interesantne su i veoma lepe, pogodne su za sadnju u udubljenju kamene bašte, za žardinjere i leje sa trajnicama.

 

Položaj: Dobro se oseća u polusenci, ali uspeva i na sunčanom mestu.

Zalivanje: Ovu kameniku naročito redovno treba zalivati ako raste na suncu.

Tlo: Zahteva vlažnu podlogu sa dobrom drenažom.

Temperatura: U pogledu temperature nije zahtevna, prilagođava se ekstremnim klimatskim uslovima.

Period cvetanja: April, maj.